Kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka adwokata Michała Białka ma siedzibę w Lesznie.

Działanie Kancelarii nakierunkowane jest na kompleksową obsługę prawną podmiotów indywidualnych oraz gospodarczych w oparciu o zasady uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu

Michał Białek

Michał Białek - adwokat Leszno Adwokat - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005-2008 etatowy aplikant prokuratorski w obszarze właściwości Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. W 2008 roku złożył egzamin prokuratorski.

wiecej...


Aktualności

Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez adw. Michała Białka w imieniu mieszkanki Leszna w dniu 14 października 2015r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 991/14 zasądził od Ceska pojistovna S.A. Oddział w Polsce na rzecz mieszkanki Leszna kwotę 20.542 złotych tytułem odszkodowania za uszkodzenia jakim na skutek wypadku komunikacyjnego z dnia 06.06.2014r., uległ samochód IVECO DAILY 50C 15.
Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że na skutek powództwa wniesionego przez adw. Michała Białka w imieniu mieszkańca Leszna w dniu 26 sierpnia 2015r. Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C 1252/14 zasądził od TUiR ALLIANZ Polska S.A. na rzecz mieszkańca Leszna kwotę 15.000 złotych tytułem zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich doznał mieszkaniec Leszna w następstwie poślizgnięcia się w dniu 07 grudnia 2013r. na nieodśnieżonej nawierzchni drogi osiedlowej na osiedlu Ostroroga w Lesznie.
Miło nam Państwa poinformować, że wyrokiem z dnia 23.09.15r. Sąd Rejonowy w Rawiczu II Wydział Karny w sprawie o sygn. akt II K 111/15 wydał wyrok uniewinniający mieszkańca Wałbrzycha, który został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Rawiczu o to, że w dniu 07 maja 2014r. w Rawicz, woj. wielkopolskie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc włąścicielem firmy X, podczas transakcji kupna sprzedaży pompy ciepła VERTICAL 300LX367GS+, wprowadził w błąd pracowników firmy Y, w ten sposób iż oferował im do sprzedaży przedmiotową pompę, mimo iż faktycznie nie miał możliwości wywiązania się z tej transakcji, w wyniku czego doprowadził Y do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 5.535 złotych tj. o przestępstwo z art. 286 par.1kk - Adwokat Michał Białek z Kancelarii Adwokackiej w Lesznie w opisanej sprawie był obrońcą oskarżonego.
Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że w dniu 13 października 2014r. Sąd Rejonowy w Lesznie XII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Rawiczu wydał wyrok uniewinniający w sprawie mieszkanki Leszna, która została oskarżona przez Prokuraturę Rejonową w Rawiczu, o to że w okresie czasu od dnia 29 maja 2010r. do dnia 07 czerwca 2012r. na terenie powiatu rawickiego w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc właścicielką firmy X, wiedząc o posiadanych zobowiązaniach finansowych i prowadzonych przeciwko niej postępowaniach egzekucyjnych, wprowadziła w błąd pracowników firmy Y z/s w Toruniu, co do rzeczywistych możliwości płatniczych firmy i terminowego wywiązania się ze spłaty należności za zakupione z odroczonym terminem płatności towary w postaci napojów alkoholowych w kwocie ..........., czym doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmy Y z/s w Toruniu, działając w ten sposób na jej szkodę, wiedząc w chwili zawierania transakcji, że się z niej nie wywiąże tj. o przestępstwo z art. 286 par.1kk w zw. z art. 12kk - Adwokat Michał Białek w opisanej sprawie był obrońcą oskarżonej
Miło nam Państwa poinformować, że Kancelaria Adwokacka adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie rozpoczęła szeroką współpracę z firmą NIKE CENTRUM DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ sp. z o.o. sp. k.a. z siedzibą w Lesznie (www.odszkodowanialeszno.com oraz www.odszkodowaniazgora.com) Tym samym rozszerzył się profil działalności Kancelarii Adwokackiej adwokata Michała Białka o dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. dla ofiar wypadków komunikacyjnych.
Kancelaria Adwokacka Adwokata Michała Białka z siedzibą w Lesznie ma zaszczyt poinformować, że w dniu 23 czerwca 2014r. Sąd Rejonowy w Poznaniu - Poznań Stare Miasto wydał wyrok uniewinniający w sprawie kibiców klubu KS Falubaz Zielona Góra, którzy zostali oskarżeni przez Prokuraturę Rejonową w Lesznie o to, że w dniu 25 września 2011r. w Lesznie na ulicy Strzeleckiej działając wspólnie i w porozumieniu oraz używając innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w postaci kamieni granitowych o ostrych krawędziach o wymiarze 8-10 cm, wyjętymi z ogrodzenia parku przy ul. Strzeleckiej, dokonali czynnej napaści na umundurowanych funkcjonariuszy policji w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych w ten sposób, że rzucali w nich kamieniami, działając przy tym publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie obowiązującego porządku prawnego tj. o przestępstwo z art. 223par.1.kk w zw. z art. 57a par1kk.

Adwokat Michał Białek w opisywanej sprawie był obrońcą jednego z oskarżonych kibiców [link do elka.pl]